O nama

Tvrtka POŽAR INŽENJERING d.o.o. – ZAGREB, Ciglenečka 9
osnovana je 01.11.1990. god., s osnovnim djelatnostima iz registracije:

 • poslovi zaštite od požara;
 • poslovi zaštite na radu;
 • inženjering poslovi iz zaštite od požara i zaštite na radu;
 • projektiranje, izvođenje, sanacija, nadzor i ispitivanje instalacija, strojeva i uređaja.

Tvrtka je prema NKD-u 2007. od strane Državnog zavoda za statistiku razvrstana u grupu djelatnosti Tehničko ispitivanje i analiza (brojčana oznaka razreda 7120).

 U našoj tvrtki zaposleni su djelatnici sljedećih profila:

 • diplomirani inženjer elektrotehnike
 • diplomirani inženjer sigurnosti
 • diplomirani inženjer strojarstva
 • stručni specijalist inženjer elektrotehnike
 • Elektrotehničar

Podaci o značajnijim referentnim poslovima tvrtke POŽAR
INŽENJERING d.o.o. – ZAGREB iz područja zaštite od požara, zaštite na radu, projektiranja, izvođenja i ispitivanja su sljedeća.
Poslovi projektiranja:

 • izrada projekata vatrodojave i vatrozaštite u tunelima na autocestama
  RIJEKA-ZAGREB, ZAGREB-SPLIT, ZAGREB-GORIČAN i ZAGREB-MACELJ te na tunelima HRVATSKIH CESTA;
 • izrada projekata vatrodojave za paviljone na ZAGREBAČKOM VELESAJMU
 • izrada projekata vatrodojave za DOMOVE ZA STARIJE OSOBE – ZAGREB,
  projekata vatrodojave za KRIŽEVAČKU BANKU, ATLANTIC GRUPU itd
 • izrada projekata električnih i gromobranskih instalacija za stambene i poslovne
  objekte
 • izrada projekata sustava zaštite od munje tipa PREVECTRON (JANAF – Terminal Omišalj, SLADORANA ŽUPANJA, DIONICA  AUTOCESTE ZAGREB-GORIČAN)

Poslovi mjerenja i ispitivanja:

 • ispitivanje i servisiranje protupožarnih sustava u objektima
  METRO CASH&CARRY – ZAGREB, OSIJEK, RIJEKA, ZADAR i SPLIT
 • ispitivanje i servisiranje protupožarnih sustava u objektima INTERSPAR – ZAGREB, SISAK, OSIJEK i ZADAR
 • ispitivanje protupožarnih sustava u objektima BRANIMIR CENTAR, WEST GATE, CITY CENTER, SUPERNOVA, CENTAR 200 itd.
 • tehnički pregledi zajedničkih antenskih sustava i kabelske televizije po ovlaštenju
  HRVATSKE AGENCIJE ZA TELEKOMUNKACIJE   – ZAGREB
 • ispitivanja električnih instalacija jake i slabe struje te gromobranskih sustava u
  stambenim i poslovnim objektima (objekti INA, PLIVA, DIONA, Poslovna građevina
  CHROMOS, paviljoni ZAGREBAČKOG VELESAJMA, Zgrade Ministarstva unutarnjih i vanjskih poslova, Veleposlanstva RH – PRAG, BRATISLAVA, BEOGRAD itd)
 • ispitivanja sustava zaštite od munje tipa PREVECTRON (JANAF – Terminal Omišalj, INA RAFINERIJA -SISAK, TS 110/x kV DUBEC, SLADORANA ŽUPANJA, LURA GRUPA, HOTELSKO NASELJE KOMODOR-OREBIĆ-PELJEŠAC, METALSKA
  INDUSTRIJA VARAŽDIN,  SOLIDUM-ZAGREB itd.)

Djelatnici tvrtke Franjo Kolar, dipl. ing. el. i Hrvoje Kolar, struč. spec. ing. el. aktivni su članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike te su upisani u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike.

Djelatnik Franjo Kolar, dipl. ing. el. (ovlaštenje br. 673 od 18.10.1999. god.) bio je cca 15 godina pridruženi član Povjerenstva za tehničke preglede iz područja elektrotehnike.

GDPR