Električne instalacije

Navedene instalacije ispituju se sukladno dolje navedenim propisima:

 • Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14)
 • HRN HD 60364-4-41-Niskonaponske električne instalacije
 • Sigurnosna zaštita-Zaštita od električnog udara
 • HRN HD 60364-6  – Niskonaponske električne instalacije – Provjeravanje
 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 05/10)
 • Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN RH br. 41/10)
 • Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN RH br. 28/16)
 • Opći uvjeti zaštite od električnog udara
 • Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)
 • HRN EN 50160:2012 – Naponske karakteristike električne energije iz javnih distribucijskih mreža
 • HRN EN 62305-1,2,3,4 – Zaštita od munje

Električne instalacije također projektiramo i izvodimo.