Električne instalacije

Navedene instalacije ispituju se sukladno dolje navedenim propisima:

  • Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10)
  • Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14)
  • HRN HD 60364-4-41-Niskonaponske električne instalacije
  • Sigurnosna zaštita-Zaštita od električnog udara
  • HRN HD 60364-6  – Niskonaponske električne instalacije – Provjeravanje
  • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 05/10)
  • Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN RH br. 41/10)
  • Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN RH br. 28/16)
  • Opći uvjeti zaštite od električnog udara
  • Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

Električne instalacije također projektiramo i izvodimo.