Fotonaponske elektrane

Tvrtka se bavi projektiranjem i ispitivanjem fotonaponskih sustava. 

Navedene instalacije ispituju se sukladno dolje navedenim propisima:

  • EN 50549-1:2019/EN 50549-22:2019 – Zahtjevi za priključak elektrane na distribucijsku mrežu -1. i 2. dio: Priključak na niskonaponsku/srednjenaponsku distribucijsku mrežu – Elektrane do uključivo tip B
  • EN 60364-7-712 Električne instalacije FN sustava
  • DIN EN 61173 – Zaštita od prenapona nastalih u FN sustavu
  • HRN HD 60364-4-41-Niskonaponske električne instalacije – Sigurnosna zaštita-Zaštita od električnog udara
  • HRN HD 60364-6  – Niskonaponske električne instalacije – Provjeravanje
  • HRN EN 50160:2012 – Naponske karakteristike električne energije iz javnih distribucijskih mreža
  • HRN EN 62305-1,2,3,4 – Zaštita od munje