GDPR

Temeljem čl.3 st.1 Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i pravilnika donešenog dana 21.05.2018.god. imenovani su:

-Voditelj obrade osobnih podataka: Hrvoje Kolar, struč.spec.ing.el.

-Službenik za obradu osobnih podataka: Tomislav kolar, dipl.ing.sig.