Gromobranske instalacije

Navedene instalacije ispituju se sukladno dolje navedenim propisima:

  • Tehnički propisi o gromobranima (Sl. list br. 13/68)
  • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH br. 87/08 i 33/10) i norme na koje upućuje navedeni propis.
  • Zaštita objekata od munje -HRN IEC 62305-1, 2, 3 i 4
  • Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

Gromobranske instalacije također i projektiramo.