Komunikacijske mreže i antenski sustavi

Navedene mreže, odnosno sustave ispitujemo sukladno ovlaštenju HAKOM-a:

Ovlaštenje HAKOM-a      FLUKE CCTT Certificate