Šaljiva strana zaštite od požara

U slučaju požara razbi ravnalo!
Javljač požara u funkciji ptičjeg gnijezda
Kako iskoristiti vrata za aktiviranje ručnog javljača požara

 

 

Najčešća primjena ručnog aparata za gašenje požara
Kako osigurati škare od nestanka
Najsigurnija ložišta su ložišta od stiropora

 

 

 

 

 

 

 

Pogled na vatrodojavnu
centralu -IZVANA
Pogled na vatrodojavnu
centralu -IZNUTRA