Sustavi za odvođenje dima i topline nastalih u požaru

Navedeni sustavi ispituju se sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN RH 92/10) i sukladno Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN RH 44/12).

Za navedena ispitivanja posjedujemo Ovlaštenje MUP-a RH.